Voorbeeldzinnen met «kringen»

« Moody's boek had enige problemen met religieuze kringen, vooral met de katholieke cultus, omdat veel van zijn compilaties van zaken afwijken van de officiële theologie, vooral met betrekking tot hemelse visioenen en de filosofische basis van het katholicisme: beloning en straf, het oordeel over de zielen. »
« Bisschoppen bewogen zich ook in bestuurlijke kringen en vertegenwoordigden niet alleen de kerk, maar ook hun steden bij acties en verzoekschriften voor gouverneurs en vergaderingen. »
« Copernicus' theorie was buiten astronomische kringen weinig bekend, en de meeste astronomen uitten hun afschuw en scepsis over het idee van heliocentrisme. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021