Voorbeeldzinnen met «kennelijk»

« Deze traditie identificeerde kennelijk de overledene met Osiris en de persoon kon dan weer tot leven worden gewekt, hoewel niet bekend was wanneer of hoe. »
« In 656 stierf Uthman, het slachtoffer van een korte Egyptische opstand tegen de Arabieren. Ali werd tot de volgende kalief gekozen, waarmee kennelijk een einde kwam aan het geschil over wie de Ummah moest leiden. Helaas voor de eenheid van de Moslims was een aanzienlijk aantal Arabische leiders het niet eens met het beleid van Ali en verkozen zij een potentiële rivaliserende kalief te steunen, een verwant van Uthman genaamd Muawiya, een lid van de Umayyad clan die heerste over Syrië. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021