7 voorbeeldzinnen met «kaarten»

« Deze kaarten worden zelfs aan boord van schepen gemaakt. »
« Klas 14 was versierd met kaarten, modellen, handleidingen en foto's. »
« Kortom, mijn vrouw liet me mijn kaarten omdraaien. »
« Er waren meer dan 700 verschillende samenlevingen en volkeren in Afrika, maar de Europeanen wisten zo weinig over het binnenland van Afrika dat kaarten tot ver in de jaren 1880 over het algemeen grote witte vlekken vertoonden. »
« Bij dageraad legde de gids uit dat het te gevaarlijk was om bij daglicht te lopen, dus gingen ze zitten om te kaarten. »
« Op de achterkant van de kaarten stond een afbeelding van een machinegeweer. Tashi hield een kaart omhoog en zei: "Dit is wat we nodig hebben om de Chinezen te verslaan. »
« De Europese naties werden achtergelaten met schulden en ontvolking, de kaarten van Europa en het Midden-Oosten werden hertekend toen nieuwe naties opkwamen uit oude keizerrijken, en er was grote onzekerheid over wat de toekomst zou brengen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021