8 voorbeeldzinnen met «kanalen»

« Vanaf ongeveer 600 n.C. bouwden de Hohokam een uitgebreid irrigatiesysteem van kanalen om de woestijn te irrigeren en velden met maïs, bonen en pompoen te cultiveren. »
« Net als wegenprojecten zoals de Cumberland Road werden veel kanalen gesponsord door de federale regering, vooral tijdens het presidentschap van John Quincy Adams aan het eind van de jaren 1820. »
« Spoedig doorkruisten zowel spoorwegen als kanalen de staten en zorgden voor een transportinfrastructuur die de groei van de Amerikaanse handel stimuleerde. »
« De uitbreiding van wegen, kanalen en spoorwegen veranderde het leven van de mensen. »
« Een ader is een van de vaten of kanalen waardoor bloed dat door de slagaders is gestroomd, terugstroomt naar het hart. »
« Zij verschilden echter in hun benadering van de handel. Zij legden nieuwe wegen en kanalen aan en stimuleerden de handel over lange afstanden door hun gehele land. »
« Zij zagen toe op de aanleg van wegen en kanalen die nuttig waren voor de handelaars en haalden een groot deel van hun inkomsten uit zijden textiel. »
« Twee andere ontwikkelingen in het vervoer worden vaak over het hoofd gezien wanneer het over industrialisatie gaat: verharde wegen en kanalen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021