8 voorbeeldzinnen met «klasse»

« Een heersende klasse van edele krijgers en priesters bracht dagelijks rituele mensenoffers om de zon te ondersteunen op haar lange reis door de hemel, om de goden gunstig te stemmen of te voeden, en om de landbouwproductie te stimuleren. »
« Deze klasse van hogerop komende burgers promootte matigheid, of onthouding van alcohol. »
« De industriële revolutie in Amerika creëerde een nieuwe klasse van loonarbeiders, en deze arbeidersklasse ontwikkelde ook een eigen cultuur. Ze vormden hun eigen buurten, leefden weg van het toezicht van bazen en managers. »
« Maar gelukkig voor de Egyptische staat was de ruggengraat van de dagelijkse politiek de enorme bureaucratie die bestond uit de klasse van de schriftgeleerden. »
« Ten tweede ontwikkelde Egypte een belangrijke sociale klasse van schriftgeleerden, wier roeping het was de complexe Egyptische schrijfkunst te beheersen en uitgebreide verslagen bij te houden over bijna elk aspect van het leven, van religieuze rituelen tot alledaagse verslagen. »
« In samenlevingen zoals die van de Feniciërs was er dus geen behoefte aan een klasse van schriftgeleerden, aangezien zelfs gewone handelaars geletterd konden worden. »
« Het belangrijkste bouwproject onder Salomo was de grote Tempel in Jeruzalem, het centrum van de Jahwistische godsdienst. Daar voerde een klasse van priesters de rituelen en verering van Jahweh uit. »
« Er waren echter grote problemen voor de Hellenistische heersende klasse, waarvan het belangrijkste de voortdurende gelaagdheid tussen de Grieken en hun niet-Griekse onderdanen was. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021