Voorbeeldzinnen met «kopiëren»

« De Romeinen, die de Helleense gebruiken nauwgezet wisten te kopiëren, integreerden ook gymnastiek in hun dagelijks leven. »
« De Romeinen probeerden daarom heel bewust de Grieken, vooral de Atheners, te kopiëren vanwege hun vaardigheid in het oreren. »
« Een van de taken van de monniken was het zorgvuldig met de hand kopiëren van boeken, die bijna allemaal betrekking hadden op de christelijke theologie (b.v. de Bijbel zelf, commentaren van belangrijke christelijke leiders, enz.), maar soms waren het ook klassieke Griekse of Romeinse geschriften die anders verloren zouden zijn gegaan. »
« Een groot deel van de Renaissance begon als een poging om de Griekse en Romeinse kunst en wetenschap te imiteren of te kopiëren (correspondentie in klassiek Latijn bijvoorbeeld), maar in de loop van de decennia sloegen de leidende denkers van de Renaissance nieuwe wegen in, nog steeds geïnspireerd door de klassieken, maar ook op zoek naar eigen scheppend vermogen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021