Voorbeeldzinnen met «knooppunt»

« Het limbisch hersensysteem is een echt knooppunt van emotionele reacties en impulsen. »
« De ontwikkeling van het vroege kapitalisme was nauw verbonden met overzeese expansie - Europa was een belangrijk knooppunt van een werkelijk globale economie in de zeventiende eeuw, en het was die economie die de drijvende kracht was achter de ontwikkeling van kapitalistische en handelssamenlevingen in plaatsen als Nederland en Engeland. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021