Voorbeeldzinnen met «kristallen»

« Deze oude gewoonte om aan kristallen een therapeutisch gebruik toe te kennen, werd in het midden van de jaren tachtig in de Verenigde Staten met grote kracht hernieuwd. Sindsdien wordt voor elke aandoening een bepaalde steensoort gebruikt. »
« Beiden beweerden dat de aarde zich in het centrum van het heelal bevond, dat bestond uit een reusachtige kristallen bol bezaaid met sterren. Die bol draaide langzaam rond, terwijl de zon, de maan en de planeten in de bol boven de aarde hingen en ook rond de aarde draaiden. »
« Copernicus behield het idee van de kristallen bollen, en gebruikte ook de berekeningen van Ptolemaeus in zijn eigen werk, maar zijn werk was niettemin het eerste waarin het concept van een heliocentrisch heelal werd voorgesteld. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021