Voorbeeldzinnen met «kat»

« Zwart als de tropische nacht, dartelde de kat in de dansende schaduwen geworpen door de vlam van een olielamp. »
« Meteen wist ze dat de kat de lamp had omgestoten. »
« De enorme kat zette zich recht, terwijl hij de kleine Laura bij de nek greep. Het kleine meisje kronkelde en kreunde. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021