Voorbeeldzinnen met «kosmos»

« Voor Chinese filosofen zijn er in de kosmos twee krachten die in evenwicht werken: yin (symbool van koude en stilte) en yang (dat warmte en beweging vertegenwoordigt). »
« Kortom, in schril contrast met de vooruitgang in de astronomie, die aantoonde dat de aarde niet in het centrum van de kosmos staat, was het gemakkelijker om de hele kijk op het heelal omver te werpen dan de rolpatronen en de stereotypen te veranderen. »
« Vreemd genoeg heeft de wetenschap pas in de 20e eeuw echt nagedacht over het idee dat het heelal een begin had. Voor die tijd werd de kosmos beschouwd als eeuwig en onveranderlijk, en werd gedacht dat sterren roerloos in de ruimte hingen. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021