Voorbeeldzinnen met «kronieken»

« In de kronieken over Henry Fords jeugd wordt veel melding gemaakt van zijn mechanische vaardigheden. »
« In oude kronieken wordt Atlantis een legendarische beschaving genoemd, met kennis van de wetenschap en astrologie, en er worden ook prestaties aan toegeschreven die niet minder dan ongelooflijk zijn. »
« Er werden, zo verzekert Raymond, boeken en kronieken gevonden die later door Ptolemaeus werden geciteerd en die handelden over de ligging, de geografie en de culturen van Atlantis, en die spraken over Atlantis als het derde moederras van de mensheid. Mu zou de eerste zijn geweest en Lemurië de tweede, alle verdwenen beschavingen en bezitters van grote krachten, vooruitgang en mysteries. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021