6 voorbeeldzinnen met «kent»

« Als je tiener automobilisten kent, geef ze dan dit artikel te lezen. Het kan hun leven redden. »
« De psychoanalytische techniek kent vele modaliteiten. »
« In principe moet iemand die de oefeningen al kent, u uitleggen hoe u ze moet doen. »
« Vervuiling kent geen grenzen. Alleen regeringen. »
« Ze kent mijn dochter niet, dacht Lori, die had gemerkt hoe intens haar dochter naar haar broers en zussen keek als die door het huis renden. »
« "Ik dacht al dat u het was," zei hij, "maar ik wist het niet zeker, want u belt nooit op dit uur. Dat is wat er echt toe doet: een vriend hebben die je zo goed kent, die weet wat jij nooit zou doen. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021