8 voorbeeldzinnen met «kijk»

« Nu, drie jaar later, kijk ik vanuit het vliegtuig neer op de bergen van Afghanistan. »
« Ik kijk naar hun gezichten, ik wil mijn vriend Nader Ali herkennen. »
« "Mijn hemel, kijk eens wie we daar hebben!" riep mevrouw Barrows, en de echo van haar schorre lach klonk als een jachtgeweer schot. »
« Terzijde zij opgemerkt dat de progressieve kijk op de geschiedenis, namelijk het idee dat "de dingen mettertijd altijd beter worden", in feite in een groot deel van de geschiedenis onjuist is, zoals blijkt uit het leven van de boeren in de Middeleeuwen en in de vroegmoderne periode. »
« In 1632 publiceerde hij een werk, De Dialoog, waarin hij het werk van eerdere astronomen en zijn eigen waarnemingen gebruikte om de heliocentrische kijk op het heelal te ondersteunen; dit werk werd al snel veel bekender dan dat van Copernicus of Kepler. »
« Pascal paste een soortgelijke sceptische kijk toe op de bestaande regeringen van zijn tijd. Hij merkte op: "Wij zien geen rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid die niet van aard verandert met de verandering van het klimaat. Drie breedtegraden keren alle jurisprudentie om; een meridiaan bepaalt de waarheid. Fundamentele wetten veranderen na een paar jaar van bezit? Een vreemde rechtspraak die door een rivier wordt begrensd! Waarheid aan deze kant van de Pyreneeën, dwaling aan de andere kant". »
« Jong Italië was een van de vele "Jonge Europeanen" (b.v. jong Duitsland, jong Ierland) die deze in wezen optimistische, zelfs utopische kijk deelden. »
« De vrouw vergeleek het uiterlijk van de twee baby's en zei: "Als ik alleen al naar uw dochter kijk, kan ik zeggen dat ze geestelijk gehandicapt is. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021