Voorbeeldzinnen met «kapitaal»

« In plaats van werknemers aan te trekken naar waar het kapitaal en de uitrusting zijn, gaan zij naar waar de werknemers zijn," aldus professor Edward Chen van het Centrum voor Aziatische Studies van de Universiteit van Hong Kong. »
« De kruistochten leverden zoveel kapitaal op dat de Noord-Italiaanse steden zich ontwikkelden tot het bankcentrum van Europa en vanaf de 15e eeuw de bakermat van de Renaissance werden. »
« Groot-Brittannië was ook de rijkste samenleving in Europa in termen van beschikbaar kapitaal: geld was beschikbaar via veilige en betrouwbare bankinstellingen. »
« Hoewel Napoleon in 1800 de eerste nationale bank had opgericht, was het banksysteem als geheel rudimentair en was het kapitaal beperkt. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021