6 voorbeeldzinnen met «kwart»

« Mike had ongeveer een kwart van zijn bloed verloren na het ongeluk en de operatie. »
« De Mesopotamiërs waren onder meer de eersten die de 365 (en een kwart) dagen van het jaar ontdekten en die dagen vastlegden in een vaste kalender. »
« Een themata (themata) was een gebied, oorspronkelijk een kwart van het keizerrijk, georganiseerd rond de militaire dienstplicht. Elke thémas werd bestuurd door één generaal, die rechtstreeks door de keizer werd benoemd. Op zijn beurt dienden er alleen soldaten uit die thémas; dit wekte plaatselijke trots op de militaire dapperheid van de onderdaan, wat het moreel ten goede kwam. »
« De bevolking was slechts een kwart van die van Frankrijk en de monarchie was relatief zwak; net toen Frankrijk zich aan het reorganiseren was volgens absolutistische lijnen, werd de monarchie van Engeland belaagd door machtige landeigenaren met traditionele privileges waar zij absoluut geen afstand van wilden doen. »
« Afrika beslaat ongeveer een kwart van het landoppervlak van de wereld, en telde in de jaren 1880 ongeveer een vijfde van de wereldbevolking. »
« De vernietigingskampen van de nazi's waren echter voor één doel ontworpen: mensen doden. Er waren er in totaal slechts zes, en de meeste waren erg klein - vaak ongeveer een kwart vierkante mijl groot. Alle kampen bevonden zich in bezet Polen, in de buurt van spoorlijnen en verborgen in bossen ver van de belangrijkste bevolkingscentra. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021