Voorbeeldzinnen met «kopie»

« Hij gaf me een kopie van zijn artikel, Dr. Walsh's meest recente resultaten, en verschillende Europese studies. »
« Volgens de oude Chinese filosofen is de mens een kleine kopie van het universum. »
« Uit de archieven van de U.S. Navy hebben de jongens in kamer 14 een kopie van een rapport gehaald; daarin stond dat de redding van de schipbreukelingen was geholpen door de dapperheid van andere personen. »
« Enige tijd later, in 1991, bemachtigden twee stoutmoedige Venezolanen, Gustavo Badillo, 31, en Eduardo Wallis, 30, een kopie van de kaart van de duiker en besloten de grot te verkennen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021