6 voorbeeldzinnen met «keuze»

« Maar hij voegde eraan toe dat als hij mij was, ik bestralingstherapie niet als mijn eerste keuze zou kiezen. »
« Als hij carrière wilde maken in de muziek, had hij geen andere keuze dan de wedstrijd te winnen. »
« Eet de helft van het voorgerecht van je keuze, en neem de rest mee naar huis. »
« Dit lijkt geen bewuste politieke keuze van Tiberius te zijn geweest, maar eerder een verschuiving in prioriteiten: de Senaat bestond nu uit landadel die zijn identiteit niet baseerde op oorlog, en Tiberius zelf zag weinig heil in de strijd tegen Perzië of een invasie in Germanië (hij vreesde ook dat succesvolle generaals zijn macht zouden kunnen bedreigen en gaf op een gegeven moment opdracht de oorlog in Germanië op te schorten). »
« Zo liet Karel V in 1526 de Duitse vorsten de keuze om zijn verbod op het lutheranisme al dan niet naar eigen goeddunken te handhaven, in de hoop dat zij hem militaire hulp zouden blijven bieden - hij probeerde tevergeefs deze terughoudende tolerantie in 1529 te herroepen, maar het was te laat. »
« Terwijl de grote Britse bevolking van landloze landarbeiders en arme boeren geen andere keuze had dan werk te zoeken in de fabrieken, waren de meeste Franse boeren onafhankelijke boeren die er geen belang bij hadden om naar de steden te gaan om daar onder erbarmelijke omstandigheden te werken. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021