6 voorbeeldzinnen met «kreeg»

« Spanje kreeg voet aan de grond in het huidige Florida en zag dat gebied en de landen ten noorden ervan als een logische uitbreiding van zijn Caribische rijk. »
« In de Nieuwe Wereld kreeg het slavernij-instituut een nieuw aspect toen het mercantilistische systeem een permanente, identificeerbare en overvloedige toevoer van arbeidskrachten eiste. »
« Zij kreeg de bijnaam "Bloody Mary" voor de talrijke executies van protestanten, vaak door levend verbranden, die zij tijdens haar bewind gelastte. »
« De Engelse vrijheid kreeg meer betekenis en samenhang voor de blanken toen zij hun status tegenover die van de onvrije klasse van zwarte slaven in Brits Amerika stelden. De Afrikaanse slavernij verschafte de blanken in de koloniën een raciale band en een gedeelde identiteit. »
« Met de steun van Washington kreeg het hele Hamiltoniaanse economische programma de nodige steun in het Congres om te worden uitgevoerd. »
« De vader kreeg de leiding over de gezinseenheid en leidde het werk van zijn vrouw en kinderen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021