Voorbeeldzinnen met «katoenproductie»

« In 1793 veroorzaakte Eli Whitney een revolutie in de katoenproductie toen hij de egreneringsmachine uitvond, een apparaat dat de zaden van het ruwe katoen scheidde. »
« Naarmate de katoenproductie toenam, vloeide er nieuwe rijkdom naar de katoenplanters. Deze planters werden de meest overtuigde verdedigers van de slavernij en naarmate hun rijkdom toenam, verwierven zij aanzienlijke politieke macht. »
« Deze efficiënte toename van de katoenproductie was te danken aan de toepassing van steeds meer wreedheid, aangezien slaven gedwongen werden om katoen te plukken en te verwerken met een ongekende snelheid, daartoe aangespoord door ruw geweld van de opzichters. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021