6 voorbeeldzinnen met «kwalijk»

« De blanken namen het de Cherokee in Georgia bijzonder kwalijk, omdat zij de rijke landbouwgronden van de stam in het noordelijke deel van de staat begeerden. »
« De kolonisten namen het ook kwalijk dat er maximaal twee Texaanse vertegenwoordigers in de wetgevende macht van de staat mochten zitten. »
« Ik hield veel van haar, en toch neem ik het haar kwalijk dat ze zich liet verslaan; ik denk dat dat de oorzaak van haar dood is. »
« Er was één persoon met wie Sarah voortdurend meningsverschillen had: haar broer Michael, die het haar kwalijk nam dat zij de meeste aandacht in de familie kreeg. »
« Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Romeinen de Grieken zowel bewonderden als kwalijk namen vanwege de Griekse beheersing van het woord. »
« Hoewel de boeren het kwalijk namen dat ze moesten betalen voor de toegang tot de molens (die meestal in handen waren van landeigenaren, vaak edelen of de kerk), betekende de enorme toename van de productiviteit dat er over het algemeen veel meer voedsel beschikbaar was. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021