6 voorbeeldzinnen met «krachtige»

« In een tijdperk van massademocratie kwamen krachtige anti-Indiase sentimenten tot uiting in de massacultuur, waardoor de perceptie van het volk werd gevormd. »
« In het eerste geval werd een krachtige straal op de tumor gericht, gewoonlijk vijf keer per week gedurende zeven of acht weken, totdat de kanker verdwenen was. »
« Met spijkers van 8,25 cm lang, die zij in hun krachtige spijkerpistolen stopten zoals kogels in een machinegeweer, bevestigden de twee mannen de balken even gemakkelijk als het nieten van vellen papier. »
« Vitamine E is een krachtige antioxidant, vertraagt de celveroudering, heeft een gunstige invloed op het voortplantingssysteem, voorkomt miskramen, verhoogt de vruchtbaarheid en helpt de mannelijke potentie te herstellen. Het zit in margarine, alle granen en noten. »
« Histamine is een krachtige verwateraar van de haarvaten en een stimulator van de maagfunctie. »
« Hij was het die ontdekte dat kleine Julie een zeer krachtige stem had, met een verbazingwekkend bereik van vijf octaven. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021