7 voorbeeldzinnen met «klassieke»

« Een Anglicaanse predikant genaamd Mason Locke Weems schreef het klassieke verslag van Washington's onberispelijke deugdzaamheid in zijn boek uit 1800, The Life of Washington. »
« De klassieke regel in de geneeskunde is Primum non nocere: "Doe in de eerste plaats geen kwaad". »
« Jon had de ongeschreven regels van de klassieke muziekwereld overtreden. »
« Zelfs Marina wist dat in de moeilijke en concurrerende wereld van de klassieke muziek, de tijd dringt. »
« Tandbederf en artrose waren twee klassieke kwalen die reeds in het paleolithicum voorkwamen. »
« Zo hebben we de klassieke kalkoen met maïs, uit de Verenigde Staten; »
« Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een vrouw naar de symfonie wil, maar haar man haat klassieke muziek. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021