6 voorbeeldzinnen met «kenmerken»

« De kenmerken van de moderne Amerikaanse democratie, waaronder het turbulente karakter van de meerderheidsregel, kwamen voor het eerst tot uiting in de tijd van Jackson. »
« Er zijn maar weinig kenmerken die de menselijke natuur meer eigen zijn dan te laat komen. Toch wordt het over het algemeen beschouwd als iets verkeerds, waarvoor een verontschuldiging of een excuus nodig is. »
« Een van de kenmerken van beschaving is de toenemende complexiteit van de sociale scheidslijnen, en daarmee van de sociale hiërarchie. »
« Tijdens het Oude Rijk ontstonden ook de essentiële kenmerken van de Egyptische godsdienst, met name het idee dat de koning in werkelijkheid een god was en dat zijn heerschappij de continuïteit van de wereld zelf garandeerde; »
« Een van de opmerkelijke archeologische kenmerken van de Minoërs is dat er zeer weinig bewijzen zijn van versterkingen van hun paleizen of steden, in tegenstelling tot die van andere oude volkeren, hetgeen erop wijst dat zij zich veel minder zorgen maakten over buitenlandse invasies dan naburige landrijken vanwege hun eilandligging. »
« Het Europa van de vroege middeleeuwen werd gekenmerkt door gemeenschappelijke culturele kenmerken, vooral op het gebied van religie. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021