7 voorbeeldzinnen met «klassen»

« De vorming van afzonderlijke klassen, vooral in het snel industrialiserende noorden, was een van de meest opvallende ontwikkelingen. »
« In een reeks baanbrekende studies heeft Carol Dweck, Ph.D., van de Universiteit van Illinois in Urbana, gewerkt met kinderen in de eerste klassen. »
« De Centurische Vergadering was verdeeld in vijf verschillende klassen op basis van rijkdom (een systeem dat ervoor zorgde dat de rijken altijd meer konden stemmen dan de armen). »
« Ook in de Eeuwige Vergadering hadden de rijke klassen meer wettelijk stemrecht dan de arme klassen - de equites en patriciërs werkten vaak samen tegen de eisen van de arme klassen. »
« De regering had een vertegenwoordiging van alle rijke klassen, maar niemand vertegenwoordigde de meerderheid van de bevolking van de stad, die bestond uit de armen in de stad. »
« Van alle sociale klassen werden vooral bankiers door de traditionele elites veracht, omdat zij niet alleen zelf niets produceerden, maar (kennelijk) profiteerden van de rijkdom van anderen. »
« Van de andere oorzaken van de Verlichting was misschien wel de belangrijkste de aanzienlijke groei van de geletterde stedelijke klassen, met name wat in Frankrijk de bourgeoisie werd genoemd: de mercantiele middenklasse. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021