Voorbeeldzinnen met «kredietverlening»

« Terwijl de kredietverlening toenam, overspoelde papiergeld van de nieuwe staatsbanken het land, waardoor inflatie ontstond die de prijzen van land en onroerend goed nog verder opdreef. »
« Biddle, de directeur van de bank, nam vergeldingsmaatregelen door de kredietverlening aan staatsbanken te beperken, hetgeen leidde tot een vermindering van de geldhoeveelheid. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021