6 voorbeeldzinnen met «kapitalistische»

« 9.2 Een bruisende kapitalistische republiek »
« In kapitalistische economieën leidt dit verschijnsel vaak tot "zeepbellen" van stijgende waarden die vervolgens ineenstorten. »
« De adel toonde zijn sluwheid bij het reorganiseren van de landbouw volgens meer kapitalistische lijnen en hun honger naar land leidde op zijn beurt tot "enclosure"-wetten, vooral in Groot-Brittannië. Het resultaat was een voortdurende, soms slopende, druk op de boeren. »
« In feite schreef Marx na 1850 nog maar zelden over de revolutie; in plaats daarvan is zijn grote werk Kapitaal een uitgebreide en ongelooflijk gedetailleerde studie over hoe de kapitalistische economie van Engeland werkte en wat zij deed met de mensen "erin". »
« Stalin van zijn kant dacht niet dat Hitler zo dom zou zijn om de Sovjet-Unie binnen te vallen, vooral niet voordat Duitsland in het Westen had "gewonnen". In 1939 liet Stalin zijn adviseurs weten dat "De oorlog zal worden uitgevochten tussen twee groepen kapitalistische staten... wij hebben er niets op tegen als zij elkaar verslaan en verzwakken. Het zou geen slechte zaak zijn als Duitsland de rijkere kapitalistische landen (met name Engeland) zou uitschakelen". »
« De niet-gebonden landen, zoals India, sympathiseerden over het algemeen evenzeer met het "Sovjetblok" (d.w.z. de landen die geallieerd waren met of onder controle stonden van de USSR) als met de Verenigde Staten en de andere grote kapitalistische landen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021