6 voorbeeldzinnen met «kansen»

« Omdat zij beseften dat hun kansen op het erven van een grote boerderij of het ontvangen van een aanzienlijke bruidsschat gering waren, zochten deze tieners andere werkkansen, dikwijls op aandringen van hun vaders. »
« Slaven begrepen dat de kansen om de slavernij te beëindigen door rebellie klein waren en waarschijnlijk zouden resulteren in massale represailles; velen vreesden ook het risico voor zichzelf en hun gezinnen van deelname aan dergelijke acties. »
« -Wat zijn de kansen dat Jon van muziek kan leven? -vroeg David achterdochtig. »
« Opstanden zijn soms het middel van grotere kansen. »
« Brons verminderde de kansen in conflicten tegen kleinere stadstaten en koninkrijken, omdat het voor hen moeilijker was om hele legers met bronzen wapens uit te rusten. »
« Tegelijkertijd probeerden de middeleeuwse elites hun kansen op eeuwige verdoemenis te vergroten door in hun testamenten land en rijkdom na te laten aan kloosters en conventen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021