Voorbeeldzinnen met «koopmansfamilies»

« Lowell overtuigde andere rijke koopmansfamilies om te investeren in de oprichting van nieuwe fabriekssteden. »
« Ook moet worden opgemerkt dat de meeste van deze nieuwe koninklijke ambtenaren niet van adellijke afkomst waren, maar vaak afkomstig waren uit koopmansfamilies. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021