10 voorbeeldzinnen met «kregen»

« Aan het einde van hun contract kregen de contractarbeiders "vrijheidspenningen", gewoonlijk voedsel en andere voorzieningen, waaronder, in sommige gevallen, land dat door de kolonie ter beschikking werd gesteld. »
« Algonquin Indianen, bijvoorbeeld, ruilden met de Fransen voor musketten en kregen zo macht tegen hun vijanden, de Iroquois. »
« Tijdens de kruistochten (1095-1291) kregen de Europeanen trek in de specerijen, zijde, porselein, suiker en andere luxegoederen van het Oosten, waarvoor zij bont, hout en de slaven die zij buit maakten en verkochten (vandaar het woord slaaf) verhandelden. »
« De boeren kregen slechts een derde van hun oogst voor zichzelf. De Inca-heerser eiste een derde, en een derde werd gereserveerd in een soort bijstandsstelsel voor hen die niet konden werken. »
« De maatschappijen kregen toestemming van de Engelse kroon om kolonies te stichten, en hun investeerders droomden ervan grote winsten te maken met het geld dat zij in de overzeese kolonisatie staken. »
« Na jaren van strijd kregen de parlementaire troepen de overhand en in 1649 beschuldigden zij Karel I van verraad en onthoofden hem. »
« Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1664-1667) kregen Engelse troepen de controle over de Nederlandse bonthandelkolonie Nieuw-Nederland, en in 1664 schonk Karel II deze kolonie (inclusief het huidige New Jersey) aan zijn broer James, hertog van York (later James II). »
« Ze kregen de naam Quakers omdat ze zouden beven als het innerlijke licht hen bewoog. »
« De revolutionairen kregen te maken met veel moeilijkheden toen de Britse superioriteit op het slagveld duidelijk werd en de moeilijkheid om de oorlog te financieren spanningen veroorzaakte. »
« Anders kregen plaatselijke functionarissen de bevoegdheid om zonder vrees voor vervolging dodelijk geweld te gebruiken tegen rebellen. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021