Voorbeeldzinnen met «kandidatuur»

« Toen de Democratisch-Republikein Burr zijn kandidatuur voor gouverneur van New York verloor, gaf hij Hamilton, die hem al lang haatte en zijn best had gedaan om hem in diskrediet te brengen, al snel de schuld. »
« Naar verwachting zal hij eind dit jaar of begin volgend jaar zijn kandidatuur voor de Amerikaanse Senaat in Virginia bekend maken. »
« Maar hoe zullen mensen die nauw met hem hebben samengewerkt reageren op zijn kandidatuur? »
« Toen hij op het punt stond zijn lange toespraak te beëindigen waarin hij de kandidatuur van Michael Dukakis voor het Amerikaanse presidentschap aankondigde op de Democratische conventie van 1988, realiseerde Bill Clinton zich dat hij geen goede indruk had gemaakt. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021