6 voorbeeldzinnen met «koste»

« De belangrijkste bezuiniging op de federale begroting ging ten koste van het leger; Jefferson geloofde niet in het handhaven van een duur leger, en hij verminderde drastisch de omvang van de marine die Adams zo hard had opgebouwd. »
« Ik bedoel niet lachen ten koste van het verdriet van anderen, maar het gemak van lachen om het eigen verdriet. »
« Henry's economische maatregelen waren ten koste gegaan van enkele van de meest waardevolle - zij het immateriële - hulpbronnen van het bedrijf, aangezien in de periode van 1919 tot 1921 verscheidene leden van de Ford-directie verdwenen, wier vaardigheden en ervaring nooit werden vervangen. »
« Sommige koekoeksoorten hebben er een kunst van gemaakt te leven ten koste van anderen. »
« In 81 v. Chr. werd Lucius Cornelius Sulla dictator; hij versterkte de macht van de Senaat aanzienlijk ten koste van de Plebejische Vergadering, liet zijn vijanden in Rome vermoorden en hun bezittingen confisqueren, en trok zich vervolgens terug op een leven van losbandigheid op zijn privé-terrein (en stierf spoedig aan een ziekte die hij had opgelopen). »
« De koninklijke bureaucratieën werden sterker, vaak ten koste van de beslissingsbevoegdheid en invloed van de adel, omdat niet-adellijke ambtenaren werden benoemd op posities met echte macht in de regering. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021