Voorbeeldzinnen met «klaagden»

« President Washington en Hamilton klaagden Genêt aan, wetende dat zijn acties de Verenigde Staten dreigden mee te slepen in een oorlog met Groot-Brittannië. »
« Voorstanders van de rechten van de staten klaagden de maatregel van 1828 aan als het "Tariff of Abominations", een duidelijk bewijs dat de federale regering de ene regio, in dit geval het Noorden, bevoordeelde ten opzichte van de andere, het Zuiden. »
« Blanke zuiderlingen die het slavernij-instituut wilden behouden, klaagden over wat zij zagen als pogingen van het Noorden om hen van hun middelen van bestaan te beroven. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021