6 voorbeeldzinnen met «kloof»

« De New Yorkse ratificatieconventie illustreert de kloof tussen de Federalisten en de Anti-Federalisten. Toen een anti-federalistische afgevaardigde, Melancton Smith, bezwaar maakte tegen het systeem van vertegenwoordiging als te beperkt en niet representatief voor het volk, reageerde Alexander Hamilton: »
« Hij was van mening dat het stadsleven de kloof vergrootte tussen een klein aantal rijken en een onderklasse van landloze werkende armen die, vanwege hun achtergestelde status, nooit goede republikeinse landeigenaren konden zijn. Plattelandsgebieden daarentegen boden veel meer mogelijkheden voor eigendom en deugdzaamheid. »
« Dit incident verergerde de kloof tussen het team van de president en de middenklasse in de hoofdstad, die de nieuwkomers uit Tennessee beschouwde als onfatsoenlijk en onfatsoenlijk. »
« Toen Ali's zoon Hoessein, de toenmalige leider van de Shi'a en kleinzoon van Mohammed zelf, in 680 door de Umayyaden werd vermoord, werd de permanente kloof tussen Sunni en Shi'a gecementeerd. »
« Ondanks de brede sociale kloof tussen de adel en het gewone volk, waren vele edellieden heel gelukkig om werkrelaties aan te gaan met nuttige sociale inferieuren, en in sommige gevallen ontstonden er echte vriendschappen tijdens dit proces. »
« Bij het vallen van de avond klommen ze uit de kloof en vervolgden de tocht te voet met hun rugzakken van 15 kilo op hun rug. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021