Voorbeeldzinnen met «keurden»

« Toen het Tweede Continentale Congres in mei 1775 in Philadelphia bijeenkwam, keurden de leden de oprichting goed van een professioneel Continentaal Leger met Washington als opperbevelhebber. »
« In 1786 keurden de wetgevers van Virginia, als revolutionair antwoord op de bevoorrechte status van de Kerk van Engeland, de Virginia Statute for Religious Freedom goed, die een einde maakte aan de dominantie van de Kerk van Engeland en godsdienstvrijheid toestond. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021