6 voorbeeldzinnen met «kennen»

« Door de Oost-Indische Compagnie een monopolie toe te kennen, schakelde de wet niet alleen koloniale kooplieden uit die anders zelf thee zouden verkopen, maar verminderde ook hun winsten uit gesmokkelde buitenlandse thee. »
« Vandaag de dag kennen deze zeven landen (de zeven Aziatische draken), die ooit bekend stonden als kleine producenten van goedkope fantasiejuwelen en speelgoed, een van de snelste economische groei ter wereld en zijn zij van de armoede van de Derde Wereld overgegaan naar een welvaart die de welvaart van de Eerste Wereld benadert. »
« Toen ik hem leerde kennen, besefte ik dat hij, ondanks zijn uiterlijk, te vertrouwen was. »
« Kinderen die opgroeien, kennen kleine triomfen, zoals leren hun veters te strikken. »
« De Maori leerden veel van de missionarissen. Niet alleen leerden zij het christendom kennen, maar ook leerden zij Europese landbouwtechnieken en ambachten en leerden zij lezen en schrijven. »
« Samenlevingen van jagers en verzamelaars kennen zeer weinig sociale scheidslijnen; er zijn weliswaar stamhoofden en sjamanen, maar alle leden van de groep hebben ruwweg gelijke sociale macht. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021