Voorbeeldzinnen met «kanselier»

« Zijn kanselier van Financiën, Charles Townshend, wiens taak het was de financiën van het Rijk te beheren, nam veel van zijn taken over. Het belangrijkste was om de nodige inkomsten uit de kolonies te halen. »
« In Pruisen was het een Cavour-achtige maar veel gedenkwaardiger functionaris, kanselier Otto von Bismarck, die persoonlijk verantwoordelijk was voor de eerste Duitse eenwording. »
« De Duitse kanselier en het kabinet legden geen verantwoording af aan de Rijksdag, maar aan de keizer, en hoewel de regionale regeringen op lokaal niveau aanzienlijke zeggenschap hadden, was de federale structuur zeer autoritair. »
« De donderdag daarop verleende de universiteit van Cambridge hem de eredoctorstitel van wetenschappen. Prins Philip, de kanselier van de universiteit, overhandigde hem deze zeer zeldzame onderscheiding tijdens een speciale ceremonie. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021