6 voorbeeldzinnen met «katholicisme»

« Een inheemse bekeerlinge tot het katholicisme, een Mohawk vrouw genaamd Katherine Tekakwitha, maakte zo'n indruk op priesters door haar vroomheid dat een Jezuïet genaamd Claude Chauchetiere een poging deed om haar heilig te verklaren in de Kerk. »
« Hun doelen waren het katholicisme uit te breiden en een commercieel voordeel te behalen ten opzichte van Portugal. »
« In de jaren 1830 introduceerden Franse missionarissen het katholicisme bij de Maori's. Jean Baptiste François Pompallier was een van de belangrijkste missionarissen achter deze beweging. Pompallier werd benoemd tot eerste vicaris apostolisch van Westelijk Oceanië, en kwam op 10 januari 1838 in Nieuw-Zeeland aan bij Hokianga. Hij kwam met één priester, één broeder, een kleine voorraad goederen, maar heel weinig geld. »
« De sacramenten waren, en blijven in het hedendaagse katholicisme, de essentiële geestelijke rituelen die door gewijde priesters worden uitgevoerd. »
« Met de daaropvolgende invasies van Zuid- en Midden-Amerika door de Spanjaarden leefde de kruistochtgeest van het verspreiden van het katholicisme en het innemen van grondgebied op de punt van het zwaard voort. »
« Daarna waren de twee Habsburgse takken verenigd in hun katholicisme en hun vijandschap jegens Frankrijk, maar weinig anders. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021