7 voorbeeldzinnen met «kenmerk»

« Sommige kolonisten vonden dit kenmerk van de wet van 1764 gevaarlijk. »
« Laten we dus niet alle aspecten van dit bijna universeel menselijk kenmerk denigreren. »
« Hoewel het wezenlijke kenmerk van de Egyptische godsdienst en sociale structuur continuïteit was, veranderden de betrekkingen met de naburige culturen in de loop der tijden. »
« Een belangrijk kenmerk van het Griekse drama dat nog stamt uit de Dionysische rituelen was het koor, een groep artiesten die samen zongen en als vertellers optraden van de verhalen die door de hoofdpersonen werden opgevoerd. »
« Dit gebruik van primaire bronnen blijft het bepalende kenmerk van de geschiedenis als academische discipline: professionele historici moeten op zoek gaan naar geschriften en artefacten uit hun studiegebied en deze gebruiken als basis voor hun eigen interpretaties. »
« Een opvallend kenmerk van de keizertijd was dan ook het "brood en circussen bestuur". »
« In 1560 was het protestantisme een vast kenmerk geworden van het geloofslandschap en zelfs de meest optimistische katholieken moesten de hoop laten varen dat zij veel protestanten door propaganda en evangelisatie konden terugwinnen tot de Roomse Kerk. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021