7 voorbeeldzinnen met «konden»

« Zo konden de Fransen inheemse oorlogen laten escaleren en de Algonquians steunen tegen de Iroquois, die wapens ontvingen van hun Nederlandse handelspartners. »
« Veel Afrikanen werkten als bedienden en konden, net als hun blanke collega's, eigen land verwerven. »
« Omdat zij niet konden voorzien in hun groeiende behoefte aan gevangenen of contractarbeiders, wendden de Europese kolonisten zich tot Afrikaanse arbeiders. »
« Individuen konden hun eigen verlossing bereiken door Christus te aanvaarden, een boodschap die vooral welkom was voor diegenen die zich door het traditionele protestantisme buitengesloten hadden gevoeld: vrouwen, jongeren en mensen aan de onderkant van het sociale spectrum. »
« Volgens de ongeschreven Britse grondwet konden alleen de vertegenwoordigers voor wie de Britse onderdanen stemden, hen belasten. »
« Terwijl de Britten met goud en zilver konden betalen, vertrouwden de Amerikaanse strijdkrachten op papiergeld, gedekt door in Europa verkregen leningen. Dit vroege Amerikaanse geld werd Continentale munt genoemd; helaas daalde de waarde ervan snel. "Geen Continentaal waard" werd al snel een steno term voor iets waardeloos. »
« Door hun geletterdheid en positie konden zij aandringen op nieuwe rollen voor vrouwen in de sfeer van unieke mogelijkheden die door de revolutie en haar belofte van verandering werden geschapen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021