Voorbeeldzinnen met «koffiehuizen»

« De vrijmetselarij ontstond in de koffiehuizen van Londen in het begin van de 18e eeuw, en de vrijmetselaarsloges (plaatselijke eenheden) verspreidden zich spoedig over geheel Europa en de Britse koloniën. »
« In tegenstelling tot hun huidige tegenhangers vroegen de koffiehuizen entreegeld, maar verstrekten onbeperkt koffie aan hun klanten. »
« Buiten de bijeenkomsten in koffiehuizen en salons bereikten de ideeën en thema's van de Verlichting een groot deel van het lezerspubliek door de beschikbaarheid van goedkope druk, en het is ook duidelijk dat zelfs gewone ambachtslieden bekend waren met veel ideeën van de Verlichting. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021