7 voorbeeldzinnen met «keizerrijk»

« Een keizerrijk van slavernij en de consumentenrevolutie »
« Het Britse Rijk had nu de heerschappij over Noord-Amerika verworven. Het keizerrijk verwierf door het verdrag niet alleen Nieuw-Frankrijk, maar ook de Franse suikereilanden in West-Indië, de Franse handelsposten in India en de Franse posten aan de westkust van Afrika. »
« Vier jaar na het einde van de Frans-Indische oorlog bleef het keizerrijk zoeken naar oplossingen voor zijn schuldenprobleem en het groeiende gevoel dat de koloniën onder controle moesten worden gehouden. »
« In 1794 schaften Franse revolutionairen de slavernij in het Franse keizerrijk af, en zowel Spanje als Engeland vielen Saint-Domingue aan in de hoop de kolonie bij hun eigen keizerrijk in te lijven. »
« New Orleans had deel uitgemaakt van het Franse keizerrijk voordat de Verenigde Staten het in 1803 samen met de rest van het Louisiana Territory opkochten. »
« Deze verschuiving naar het oosten bereikte een hoogtepunt met de verplaatsing van de hoofdstad van het rijk van Rome naar de Griekse stad Byzantium, die Constantinopel werd genoemd naar het keizerrijk dat de verplaatsing had bevolen: Constantijn. »
« Intussen heroverde Perzië in 387 v. Chr. de Griekse steden van Anatolië en oefende daar de controle over uit, terwijl Griekenland zelf verdeeld en verzwakt was. Hoewel de Perzen de Perzische oorlog hadden "verloren", waren zij dus even sterk als een keizerrijk. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021