6 voorbeeldzinnen met «krijgen»

« Karel II hoopte Engelse controle te krijgen over het gebied tussen Virginia en het Spaanse Florida. Daartoe vaardigde hij in 1663 een koninklijke oorkonde uit aan acht trouwe en betrouwbare aanhangers, die elk een feodaal-achtige eigenaar moesten worden van een streek in de provincie Carolina. »
« De Britten hoopten meer controle te krijgen over de koloniale handel en de vestiging in de grensgebieden, en tevens de administratieve kosten van de kolonies en de enorme schuld die de Frans-Indiaanse oorlog had achtergelaten, te verminderen. »
« Om zijn plan aanvaard te krijgen sloot Hamilton een compromis met de Virginians Madison en Jefferson dat inhield dat hij, in ruil voor hun steun, New York City zou opgeven als hoofdstad van de natie en een meer zuidelijke locatie zou aanvaarden, wat hun voorkeur had. »
« Toen het spoorwegnet vorm begon te krijgen, leidde dit tot een grotere vraag naar kolen, ijzer en staal. »
« Sommige mannen hadden twee jaar nodig om het terug te krijgen. »
« Kipling slaagde erin hem bij de Ierse Garde te krijgen als tweede luitenant, wat zijn zoon gretig aanvaardde. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021