Voorbeeldzinnen met «kroniek»

« De kroniek van Charles II begint bij zijn vader, Charles I. Karel I besteeg de Engelse troon in 1625 en trouwde spoedig met een Franse katholieke prinses, Henrietta Maria, die bij de Engelse protestanten niet in goede aarde viel omdat zij tijdens het bewind van haar echtgenoot openlijk het katholicisme praktiseerde. »
« De geschiedenis van de geneeskunde is niets anders dan de lange kroniek van die voortdurende strijd die mannen en vrouwen door de eeuwen heen hebben gevoerd om de mensheid gezond te houden. Een waardige, nobele oorlog, de enige die -overigens- boven politieke en religieuze ideeën wordt gevoerd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021