Voorbeeldzinnen met «kolenmijnen»

« Steenkool moet worden gewonnen, en de kolenmijnen in Noordwest-Europa hadden de neiging zich snel met water te vullen naarmate ze onder de grondwaterspiegel daalden, waardoor lastige pompsystemen nodig waren. »
« De "massamaatschappij" die door de industriële revolutie werd ingeluid, werd volwassen in de laatste decennia van de 19e eeuw, een eeuw nadat zij was begonnen in de kolenmijnen en de textielfabrieken van Noord-Engeland. »
« Thatcher trad hard op tegen de vakbonden en sloot de kolenmijnen in het noorden van Engeland in plaats van toe te geven aan de eisen van de vakbond van mijnwerkers (de Britse mijnindustrie sloot als gevolg daarvan gewoon - deze is nooit hersteld). »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021