5 voorbeeldzinnen met «koppig»

« Napoleon was al een strijdlustig en ongelooflijk koppig kind, en de ontgroening droeg bij tot zijn vastberadenheid om ooit een onbetwiste gezagspositie te bekleden. Dankzij zijn niet aflatende gedrevenheid, aanzienlijke intellectuele gaven en meer dan een beetje geluk, zou hij uiteindelijk precies dat bereiken. »
« Voor de arbeidersklasse was het bijna onmogelijk voor een gezin om te overleven van het loon van één man, dus terwijl mannen koppig vasthielden aan hun leiderschap over de gezinseenheid, waren zij mede afhankelijk van hun vrouwen (en maar al te vaak ook hun kinderen) om ook te werken. »
« Terwijl de adel koppig vasthield aan zijn titels en aanspraken op gezag, betrad hij schoorvoetend de economische terreinen van de bourgeoisie en nam hij ook bourgeois sociale gewoonten over. »
« Terwijl alle andere staten, van Oostenrijk tot het nieuwe Duitsland en Frankrijk, op zijn minst een vorm van representatief bestuur hadden ingevoerd, bleef Rusland koppig autocratisch en monarchisch. »
« Gelukkig leek de pasgeboren Chelsey zich niet te laten afschrikken door haar lichamelijke beperkingen. Pittig en koppig leerde ze op handen en knieën kruipen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021