9 voorbeeldzinnen met «komen»

« Om aan de macht te komen, moesten naties rijkdom vergaren door deze kostbare grondstoffen uit hun koloniale bezittingen te halen. »
« De opstand van Shays overtuigde George Washington om uit zijn pensioen te komen en de conventie te leiden die Alexander Hamilton had bijeengeroepen om de Articles of Confederation te wijzigen om opstanden zoals die in Massachusetts aan te pakken en voor meer stabiliteit in de Verenigde Staten te zorgen. »
« Politieke leiders en partijen werden populair door op te komen voor de wil van het volk, waardoor het land op weg werd geholpen naar een toekomst waarin een bredere groep burgers een politieke stem had. »
« Zodra ze aan de oppervlakte komen, kan de kanker uitzaaien naar de lymfeklieren en in het hele lichaam, en in dat stadium kan het hopeloos zijn. »
« Uit de narcose komen was als verdrinken, maar zonder de angst, als dat mogelijk is. »
« Ik kon op eigen kracht uit bed komen en meer dan een half uur lopen zonder ongemak. »
« Op 4 maart slaagde Kipling erin uit zijn delirium te komen, vreselijk verzwakt. »
« Kipling deed veel moeite om te weten te komen waar John was, maar niemand kon hem inlichten. »
« Op een gegeven moment wilde ze niet eens meer uit haar stoel komen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021