Voorbeeldzinnen met «kolonisatoren»

« Alle Europese kolonisatoren deelden echter een minachting voor de Indianen. »
« De Koude Oorlog leidde echter wel tot oorlogen over de hele wereld die deel uitmaakten van het scenario van de Koude Oorlog, maar ook tot conflicten tussen de kolonisatoren en de gekoloniseerden. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021