Voorbeeldzinnen met «koloniseerden»

« Groot-Brittannië was een van de twee grootmachten - Frankrijk was de andere - die delen van de oostelijke zeekust van Noord-Amerika koloniseerden. »
« Oorspronkelijk bevolkt door Slavische stammen, koloniseerden de Zweedse Vikingen, Rus genaamd, en vermengden zich vervolgens met de inheemse Slaven in de loop van de 9e eeuw. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021