6 voorbeeldzinnen met «keizerin»

« De heerschappij van keizerin Maria Theresia vertegenwoordigde een bijna onmogelijk evenwicht in de toenmalige verwachtingen van mannen en vrouwen. »
« Enerzijds was keizerin Maria Theresia een toegewijde echtgenote (van een "consort"-koning - haar echtgenoot had geen macht over het keizerrijk) en moeder van een zestiental kinderen (die echter niet allemaal de kindertijd overleefden). »
« Anderzijds projecteerde keizerin Maria Theresia met succes een beeld van koninklijke macht dat haar leiderschap van de Oostenrijkse strijdkrachten in oorlogstijd en van praktisch bestuur in vredestijd omvatte. »
« In 1762 nam de in Pruisen geboren keizerin Catharina (die later de eretitel "de Grote" kreeg) door een staatsgreep de macht over van haar echtgenoot. »
« Een van de grootste historici van die tijd, Eric Hobsbawm, merkte in zijn The Age of Empire op dat Europa nog nooit zoveel staten had gezien die door "keizers" werden geregeerd als in het begin van de 20e eeuw: de keizerin van het Britse keizerrijk, de keizer van het Duitse keizerrijk, de keizer van het Oostenrijkse keizerrijk en de tsaar van het Russische keizerrijk waren niet alleen tijdgenoten, maar waren ook allemaal verwant door dynastieke huwelijken. »
« In 1744 verpletterde het leger van keizerin Catharina de Grote de Osmaanse troepen en veroverde het Krim-schiereiland, waardoor Ruslands droom van warme (d.w.z. wintervrije) havens voor zijn marine in vervulling ging. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021