Voorbeeldzinnen met «koopmansklasse»

« Richelieu onderdrukte verschillende opstanden tegen de koninklijke macht die door edelen werden geleid, en creëerde een systeem van koninklijke ambtenaren die intendanten werden genoemd, koninklijke gouverneurs die mannen waren die normaal geen edelen waren, maar afkomstig waren uit de koopmansklasse. »
« Een andere nieuwe factor was de opkomst van de bourgeoisie, de niet adellijke stedelijke koopmansklasse. »
« De hervormers, waarvan sommigen religieuze leiders waren van de Shi'itische ulama (moslimgeestelijkheid), anderen leden van de koopmansklasse die vertrouwd waren met Europese ideeën, eisten een meer doeltreffende regering die in staat was de nationale soevereiniteit te beschermen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021